Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033797 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010106_A_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035363_M_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035367_M_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035383 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035381 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035374_M_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035369_M_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010092_A_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010180_A_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010110_A_LitenJPG.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035371.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010115_A_LitenJPG.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035372.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033804 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033801 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033802 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010126_A_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033806 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035380 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035379 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_829563186.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033796 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035358_M_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033793 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_isabel-kid.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_isabel-adult.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_isabelold photoshop postersize more roses  kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0033792 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010185.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035397 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_P1010220_A_Liten.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035394 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_R0035390 kopia.jpg
http://isabeltheselius.com/files/gimgs/th-38_89247094.jpg

Photos courtesy of Marko Cesarec and Amanda Nordgren

----------------------------------------------------------------------------------------

Hokus Pokus, solo show at Krognoshuset in Lund, Sweden, 2017

Hokus Pokus, an exhibition that reveals private moments and peculiar family relationships through anecdotes taking the shape in objects, photographs and videos. Theselius reflects a personal history that contemplates possible futures by receding into the past and attempts to make sense of the present through humor, vulnerability and the indefinability of every day life. An absurdist narrative arises through the recalling of commonplace objects having significant memories attached to them that become blown out of proportion.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hokus Pokus, en utställning som avslöjar privata stunder och märkliga familjerelationer genom anekdoter som tar sig formen av objekt, fotografier och videoverk. Theselius återspeglar en personlig historia som öppnar tankar om möjliga framtider genom att gå tillbaka till det förflutna och samtidigt reflektera över nutiden genom att lyfta fram humor, sårbarhet och det obeskrivbara i vardagen. En absurd berättelse uppstår genom användandet av vardagliga föremål med betydelsefulla minnen knutna till dem som blir oproportionerliga.